УДИ

Заманбап диагноз аныктоо жана комплекстүү терапияны колдонуу ар бир конкреттүү учурда мүмкүндүк берет: чачтын түшүүсүн токтотууга, жаңы чачтардын өсүүсүнө стимул берүүгө, баш терисинин түзүлүшүн калыбына келтирүүгө.
Бишкектеги «On Clinic» Эл Аралык Медициналык Борбору өзүнүн практикасында оорунун эң эрте баскычтарында так туура диагноз коюуга, эффективдүүрөөк дарылоо дайындоого, терапевттик процессти контролдоого өбөлгө түзүүчү УДИ-технологиясынын эң заманбап жетишкендиктерин колдонот.  
 
Биздин клиникада төмөнкү органдарга жана системаларга ультрадобуш изилдөөсү (УДИ) жүргүзүлөт:
 
  • курсак көңдөйүнүн УДИси (боор, карын астындагы без, өт, бөйрөк, көк боор);
  • кичинекей жамбаш чарасынын органдарынын УДИси;
  • аялдардын: жатын, энелик бездери, табарсык (абдоминалдуу жана трансвагиналдуу текшерүү);
  • эркектердин: простата бези, табарсык, куулук;
  • сүт бездеринин УДИси;
  • калкан бездеринин УДИси; 
  • кошбойлуулук УДИси. Аны DVDге жаздыруу. 

 

«On Clinic - Бишкек» дарыгеринин кабылдамасына төмөнкү телефондор аркылуу жазылууга болот: (312) 62-40-40, (556) 62-40-40, же болбосо биздин сайттагы жазылуу формасы аркылуу

 

Врачи отделения