Трихология

Трихология – бул чач жөнүндөгү илим (термин грек сөзүнөн алынган trichos - чач; logos - окуу). Ал чачтын түзүлүшүн, өсүүсүнүн фазасын изилдейт, ошондой эле чачтын калыбына келүүсүн камсыздап, баш терисинин чачтуу бөлүгүнүн ооруларын алдын алуу жана дарылоо иштерин жүргүзөт. 
Адис-трихологдун практикасына оорунун себептерин диагноздоо, индивидуалдуу дарылоо курсун дайындоо, бейтапка психотерапевттик жардам берүү, чачтын калыбына келүүсүнө кепилдик берген жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу, баш терисине жана чачына профессионалдуу кам көрүү ыкмасын тандап берүү иштери кирет.
Адиске (дарыгер-трихологго) өз убагында кайрылуу эрте баскычында диагноз коюп, жагымсыз кесепеттерге жана чачтын түшүүсүнүн кайра калыбына келбес процессине алып келүүчү туура эмес иш-аракеттерден сактанууну шарттайт.
 
Оорулар
«On Clinic – Бишкек» Эл аралык медициналык борборунда чачтын жана баш терисинин ар кандай ооруларына дарылоо жүргүзүлөт:
 
  • Чачтын түшүүсү жана суюлушу
  • себорея жана себорея дерматити  
  • баштын чачтуу бөлүгүнүн псориазы
  • баштын чачтуу бөлүгүнүн нейродермити
  • какачтануу жана баштын терисинин кычыткысы
  • чачтын өзөгүнүн бузулушу (морттук, кесилишкен учтар, кургоо)
 
Диагноз коюу
 
Чачтын жана баштын терисинин ооруларынын диагнозун аныктоо бейтап менен кененирээк сүйлөшүүдөн, анамнез чогултуудан башталат. Симптомдордун келип чыгуу узактыгы, жүрүшүнүн мүнөзү, туугандарында ушуга окшош көйгөйлөрдүн бар-жоктугу, кошо жүргөн оорулар, дары-дармек кабыл алуусу, тамактануусунун өзгөчөлүктөрү такталат. 
Маанилүү этап – компьютердик жол менен чачтын диагнозун аныктоо – фототрихограмма. Компьютерге туташтырылып, сүрөттү жүз эсе чоңойтуп көрсөтүүчү анча чоң эмес камеранын жардамы менен чачтын жана баштын терисинин абалын эле эмес, чачтын өсүүсүнүн бүт системасын аныктоого болот: түктүн фолликулу, чачтын түбү, түктүн уясы, май бездери. Уникалдуу жабдуулар диагноз аныктоо процессин жеңилдетет жана тездетет, ошондой эле ар бир өзүнчө бейтапка адекваттуу терапия тандап берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Санарип микроскоптун жардамы менен алынган маалыматтардын негизинде чачтын өсүүсүнүн ар кандай баскычтарынын өз ара катыштыгына изилдөө жүргүзүлөт. Бардык маалыматтар жана дарылоого чейинки, процесстеги жана дарылоодон кийинки сүрөттөр санарип архивде сакталат. 
Мындан тышкары, клиникада бейтап бардык керектүү анализдерди тапшырууга, оорунун себептерин тактоо үчүн керектүү болгон диагноз аныктоо иш-чаралардын башка түрлөрүн жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
 
 
 
Дарылоо
 
Жүргүзүлгөн текшерүүнүн негизинде дарыгер-трихолог чачка жана баштын терисине кам көрүү боюнча профессионалдык дарылоочу каражаттарын колдонуу менен дарылоонун индивидуалдуу программасын иштеп чыгат. Ички органдардын ооруларын коррекциялоо үчүн дары-дармектер жана чачтын түшүүсүн азайтууга, чачтын өсүүсүн активдештирүүгө жана түзүлүшүн жакшыртууга багытталган процедуралар дайындалат. Клиникадагы процедуралар менен катар атайын дары-дармектер менен үй шартында кам көрүү дагы дайындалышы мүмкүн.
 
«On Clinic - Бишкек» дарыгеринин кабылдамасына төмөнкү телефондор аркылуу жазылууга болот: (312) 62-40-40, (556) 62-40-40, (0706) 62-40-40 же болбосо биздин сайттагы жазылуу формасы аркылуу  
 

Врачи отделения