Кадр саясаты

«On Clinic» Эл аралык Медициналык Борборунун кадр саясаты

Клиникада иштөө үчүн талапкерлер ачык рыноктон тандалат. Бош орундарга талапкерлердин баары бир гана кесипкөй көз караштан бааланат.
Клиника кызматкерлердин баары үчүн ыңгайлуу жана коопсуз жумуш орундарды түзүүгө өзгөчө маани берет жана алардан коопсуз эмгектин эрежелерин милдеттүү түрдө сактоону талап кылат. 
Иштеген ар бир кызматкер ишмердүүлүктүн ар башка жааттарында өзүнүн билимдерин тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алган. Компания өзүнүн ишинин профилин өзгөртүүнү каалаган адисти, эгер бул ишкананын кызыкчылыктарына пайдалуу болсо колдоого алат. Бул учурда талапкердин же кызматкердин билимин жана мурдагы тажрыйбасын эске алуу менен өзүнүн багыты боюнча иштөөнү каалоосу эске алынат. 
Клиника өзүнүн кызматкерлерин ар башка өнүктүрүү программаларына багыттайт жана эмгек мыйзамдарынын талаптарынын жана социалдык өнөктөштүк принциптеринин негизинде ар бир кызматкер менен узак мөөнөттүү эмгек мамилелерин курууга умтулат. 
 
 «On Clinic» –  медициналык борбору – бул атаандаштыкка жөндөмдүү жеңилдиктер, эмгек акы, эмгек шарттары жана өнүгүү мүмкүнчүлүгү. 
 
Талаптануучуларга карата талаптар:
 
  • 5 жылдан кем эмес адистиги боюнча иш тажрыйба.
  • Адистин сертификатынын болушу.
  • Тематикалык өркүндөтүүлөрдөн өтүү.
 
(0312) 62-40-40 телефону боюнча аңгемелешүүгө жазылуу.
 
Резюмени төмөндөгү e-mail дарегине жөнөтүү керек: info@onclinic.kg